Публикации

Препоръки на АТА 2015 за радиойодтерапия при диференцирания рак на щитовидната жлеза
Препоръки на АТА 2015 за радиойодтерапия при диферен...
Публикация
проф. Татяна Хаджиева, дмн създаде публикация
23 май
Препоръки на АТА 2015 за радиойодтерапия при диференцирания рак на щитовидната жлеза
Препоръки на АТА 2015 за радиойодтерапия при диференцирания рак на щитовидната жлеза

Епидемиологични изследвания на Американския регистър за наблюдение, епидемиология и резултати /Am...