За мен

Д-р Николай Янев е лекар специалист по "Пневмология и фтизиатрия" работещ в СБАЛББ "Света София" - гр. София

2004 - Завършил "Втора английска езикова гимназия - Томас Джеферсън"

2010 - Завършил Медицински Университет - Плевен

2011 - 2016 Лекар-асистент в "Клиника по пневмология и фтизиатрия" към МУ - Плевен

2015 - Защитил дисертация на тема "Продължително проследяване на болни с ХОББ. Фармакоикономически анализ"

2016 - Специалност "Пневмология и фтизиатрия"

2016 - ВСД - Бронхоскопия I-во ниво

д-р Николай Атанасов Янев, дм създаде публикация
2014
Ръководство за пациента - ХОББ – Да живеем пълноценно
Ръководство за пациента - ХОББ – Да живеем пълноценно

Лечението на ХОББ е един продължителен и сложен процес. Постигане на контрол над заболяването е в...

Публикации

Ръководство за пациента - ХОББ – Да живеем пълноценно
Ръководство за пациента - ХОББ – Да живеем пълноценно
Публикация