За мен

Д-р Николай Янев е лекар специалист по "Пневмология и фтизиатрия" работещ в СБАЛББ "Света София" - гр. София

2004 - Завършил "Втора английска езикова гимназия - Томас Джеферсън"

2010 - Завършил Медицински Университет - Плевен

2011 - 2016 Лекар-асистент в "Клиника по пневмология и фтизиатрия" към МУ - Плевен

2015 - Защитил дисертация на тема "Продължително проследяване на болни с ХОББ. Фармакоикономически анализ"

2016 - Специалност "Пневмология и фтизиатрия"

2016 - ВСД - Бронхоскопия I-во ниво

Опит

028054253 028513950

Обща информация

Д-р Николай Янев е специалист пулмолог с клиничен опит в областта на обструктивните (астма и ХОББ) и възпалителни заболявания на белите дробове. Владее инструментална диагностика - бронхоскопия, ехография на торакс, функционално изследване на дишането и диагностика на пациенти с нарушения на дишането по време на сън (сънна апнея). Д-р Николай Янев е доктор по медицина с над 20 научни публикации като автор и съавтор в областта на белодробните болести, както в България, така и в чужбина.

 

Образование

 

- Магистър по медицина към Медицински Университет Плевен - 2010 г.;
- Доктор по медицина - 2016 г.;
- Придобита специалност по Пневмология и фтизиатрия към Медицински Университет Плевен - 2016 г.;

 

Допълнителни квалификации

- Следдипломна квалификация по диагностика и поведение при пациенти с алфа-1-антитрипсинов дефицит - Полша, Холандия, Италия, Литва (2012-2016 г.);
- Курс по интервенционална бронхология ERS - Атина, Гърция (2015 г.);
- Член на Българския лекарски съюз от 2010 г.; 
- Член на Българското дружество по белодробни болести от 2011 г.;
- Секретар на Българското дружество по белодробни болести 2012 - 2014 г.;
- Член на Европейското респираторно дружество от 2011 г.;
- Член на Европейското дружество по бронхология и интервенционална медицина - 2015 г.

 

Биография

- От 2011 до 2016 г. - Асистент към катедрата по “Кардиология, пулмология и ендокринология” към Медицински Университет Плевен; 
- От 2012 до 2016 г. - специализира “Пневмология и фтизиатрия” в Медицински Университет Плевен; 
- 2016 г. - Защитава дисертация на тема “Продължително проследяване на болни с ХОББ. Фармакоикономически анализ”;
- 2017 г. - до днес - Ординатор във “Втора клиника по неспецифични белодробни инфекции” към МБАЛББ “Света София”.
 

Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 19:00

Петък

14:00 - 19:00

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Ръководство за пациента - ХОББ – Да живеем пълноценно
Ръководство за пациента - ХОББ – Да живеем пълноценно

Лечението на ХОББ е един продължителен и сложен процес. Постигане на контрол над заболяването е в...

Публикации

Ръководство за пациента - ХОББ – Да живеем пълноценно
Ръководство за пациента - ХОББ – Да живеем пълноценно
Публикация