За мен

Д-р Бешков е специалист-психиатър. В Пловдив работи в програма за заместително и поддържащо лечение с метадон на зависими към опиати и дава консултации след предварителна телефонна уговорка. (АГПСПП "Филипополис")
 

Завършва медицина в Пловдив. Специалност по психиатрия придобива през 2013 г.

След дипломирането си до 2018 г. е работил в Държавната психиатрична болница в Пазарджик; от януари 2014 г. до 2018 г. - Завеждащ ОАЛЖ /Отделение за активно лечение жени/. От 2011 г. постъпва в групова психиатрична практика "Филипополис", където работи в програмата за поддържащо метадоново лечение на зависими от опиати. Преди това е работил в метадонова програма "Хоризонти" май 2009 - август 2011 г. От март 2016 г. докторант (февруари 2019 г. асистент) към Катедра "Психиатрия и медицинска психология" към Медицински университет - Пловдив.

В практиката си е насочен към диагностика и лечение на тревожни и депресивни, невротични и свързани със стреса разстройства, както и проблеми в адаптацията. Осъществява фармакотерапия и когнитивно-поведенчески и екзистенциално-хуманистични подходи при терапията на невротични и афективни разстройства. Интереси: невропсихофармакология, невронауки, зависимости, тревожни и разстройства на настроението, когнитивно-поведенческа терапия, екзистенциална психотерапия.

Членува в: Български Лекарски Съюз, Българска Психиатрична Асоциация, Колегиум Частна Психиатрия; Европейски Колегиум по Невропсихофармакология, Научно дружество по Невропсихофармакология и Невронауки, Българска Младежка Психиатрична Асоциация.

д-р Асен Бешков създаде публикация
31 май
 Агресия и агресивност /Презентация/
Агресия и агресивност /Презентация/

Деструктивността и жестокостта у човека не могат да бъдат обяснени само с наследственост, генетик...

д-р Асен Бешков създаде публикация
31 май
Стрес и Бърнаут- основни аспекти /Презентация/
Стрес и Бърнаут- основни аспекти /Презентация/

80 % от хората страдат от свързан с работата стрес, а 60 % от отсъствията от работното място са с...

Публикации

 Агресия и агресивност /Презентация/
Агресия и агресивност /Презентация/
Публикация
Стрес и Бърнаут- основни аспекти /Презентация/
Стрес и Бърнаут- основни аспекти /Презентация/
Публикация
д-р Асен Бешков създаде статус
2018
Вижте още
Депресията трябва да се диагностицира от психиатър, а не от психолог
Депресията трябва да се диагностицира от психиатър, а не от психолог

  Д-р Асен Бешков е специалист-психиатър. В практиката си е насочен към диагностика и лечение на...

д-р Асен Бешков създаде статус
2018
Има някои неточности, но могат да се определят като не толкова значими. Във връзка с тях е необходим уточняващ коментар. Не "депресивното", а суицидното поведение може да бъде социално моделирано/копирано и повтаряно, в случая "заразително" не е удачния термин; явление, което се...
Вижте още