За мен

Д-р Бешков е специалист-психиатър. В Пловдив работи в програма за заместително и поддържащо лечение с метадон на зависими към опиати и дава консултации след предварителна телефонна уговорка. (АГПСПП "Филипополис")
 

Завършва медицина в Пловдив. Специалност по психиатрия придобива през 2013 г.

След дипломирането си до 2018 г. е работил в Държавната психиатрична болница в Пазарджик; от януари 2014 г. до 2018 г. - Завеждащ ОАЛЖ /Отделение за активно лечение жени/. От 2011 г. постъпва в групова психиатрична практика "Филипополис", където работи в програмата за поддържащо метадоново лечение на зависими от опиати. Преди това е работил в метадонова програма "Хоризонти" май 2009 - август 2011 г. От март 2016 г. докторант (февруари 2019 г. асистент) към Катедра "Психиатрия и медицинска психология" към Медицински университет - Пловдив.

В практиката си е насочен към диагностика и лечение на тревожни и депресивни, невротични и свързани със стреса разстройства, както и проблеми в адаптацията. Осъществява фармакотерапия и когнитивно-поведенчески и екзистенциално-хуманистични подходи при терапията на невротични и афективни разстройства. Интереси: невропсихофармакология, невронауки, зависимости, тревожни и разстройства на настроението, когнитивно-поведенческа терапия, екзистенциална психотерапия.

Членува в: Български Лекарски Съюз, Българска Психиатрична Асоциация, Колегиум Частна Психиатрия; Европейски Колегиум по Невропсихофармакология, Научно дружество по Невропсихофармакология и Невронауки, Българска Младежка Психиатрична Асоциация.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 9 и 14
359899087003
Прегледи и консултации след предварително телефонно уговаряне. Психични и поведенчески заболявания и разстройства: депресия, биполярно афективно разстройство, невротични и тревожни разстройства, шизофрения и други психози, алкохолна и други зависимости, личностови разстройства
Платен прием
Завеждащ Женско отделение
4400, Пазарджик, България, ул. Болнична 28

Образование

Психиатрия

Специалности

Психиатрия

Сертификати

Участие в 28-ми конгрес на Европейския Колегиум по Невропсихофармакология, Амстердам, Нидерландия, 29.08.2015 - 1.09.2015 г.
Участие в Годишна конференция на Европейската асоциация по психосоматична медицина - Сибиу, Румъния, 25-28.06.2014
Участие в 17-та национална конференция на Българска психиатрична асоциация, 15-18.10.2009 г., Русе, България
Участие в Научно-практическа конференция на тема "Новини от лечебното изкуство", 24-25.04.2015 г., София, България
Участие в 12-та конференция на Колегиум "Частна психиатрия" на тема "Разстройства на контрола върху импулсите: клиника и терапия", 22-23.03.2013 г., София, България
Проведена форма на продължителната квалификация: лекционен курс на тема: "ЕКТ (Thymatron System 4), 06-07.10.2010 г., гр. София, България
Участие в обучение на тема "Когнитивни нарушения при психичните разстройства", 26.01.2013 г., гр. Варна, България
Участие в Лятно училище на Европейския колегиум по невропсихофармакология, 8-13.07.2012 г., Оксфорд, Великобритания
Проведена форма на продължителната квалификация: Лекционен курс на тема: "Да развием науката за мозъка, да стимулираме активно по-доброто лечение и да подобряваме психичното здраве", 13-15.01.2012 г., гр. Варна, България
Участие в Мини-симпозиум на Европейския колегиум по невропсихофармакология, 10.02.2012 г., София, България
Участие в 5-ти Средиземноморски курс по психофармакотерапия, 5-7.11.2014 г., Атина, Гърция; устна презентация на тема "Агомелатин - можем ли да го използваме повече отколкото сме свикнали?"
Участие в Първа национална конференция на Научното дружество по невропсихофармакология и невронауки, 14-16.11.2014 г., гр. София, България
Проведена форма на продължаващо медицинско обучение (индивидуално обучение, курс) на тема: "Детска психопатология", 12-16.12.2012 г., Пловдив, България
Проведен курс по "Съдебна психиатрия", 19-20.05.2011 г., гр. Пловдив, България
Участие във Втора национална конференция на Научното дружество по невропсихофармакология и невронауки, 17-19.03.2017 г., гр. София, България
Участие в 11-та национална конференция на Колегиум "Частна психиатрия" на тема "Успешното лечение", 30.09. - 01.10.2011 г., гр. София, България; лектор: "Агресия и агресивност: причини, видове, теории, превенция. Невробиология на агресията и агресивността. Агресия и агресивност в контекста на употребата на психоактивни вещества."
Участие в научна конференция по психиатрия и клинична психология на тема "Гневът", 21-22.04.2017 г., гр. София, България
Участие в 21-ва конференция на Радневското психиатрично дружество на тема "Социално значими психични заболявания - клинични феномени, фармакотерапия и рехабилитация", 18.05.2018 г., гр. Раднево, България; лектор: "HCL-32 и "скритата биполярност"
Участие в годишна национална конференция на Българска психиатрична асоциация; постерна презентация: "Цели, подходи и принципи при лечението на зависимости", 2010 г., гр. Хисар, България
Участие в 10-та национална конференция на Колегиум "Частна психиатрия", лектор: "Цели, подходи и принципи при лечението на зависимости", 2010 г., гр. София, България
Обучение в Мотивационно интервюиране за напреднали - 05.03.2019 г., Пловдив, България

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
немски

Поканете ваши колеги в CredoWeb