Репродуктивен статус, полов отбор и суицид при мъжете и при жените: еволюционни основи на суицидалитета
Репродуктивен статус, полов отбор и суицид при мъжете и при жените: еволюционни основи на суицида...

Суицидът е причина за смъртта на над 150 000 в Европа, над 800 000 в света, според СЗО близо 1 ми...

Сексуалност и сексуална дисфункция в различните култури (Презентация)
Сексуалност и сексуална дисфункция в различните култури (Презентация)

Сексуална дисфункция се установява в различните култури, етнически групи и общества: универсалнос...

 Агресия и агресивност /Презентация/
Агресия и агресивност /Презентация/

Деструктивността и жестокостта у човека не могат да бъдат обяснени само с наследственост, генетик...

Стрес и Бърнаут- основни аспекти /Презентация/
Стрес и Бърнаут- основни аспекти /Презентация/

80 % от хората страдат от свързан с работата стрес, а 60 % от отсъствията от работното място са с...

Вижте още
Депресията трябва да се диагностицира от психиатър, а не от психолог
Депресията трябва да се диагностицира от психиатър, а не от психолог

  Д-р Асен Бешков е специалист-психиатър. В практиката си е насочен към диагностика и лечение на...

Има някои неточности, но могат да се определят като не толкова значими. Във връзка с тях е необходим уточняващ коментар. Не "депресивното", а суицидното поведение може да бъде социално моделирано/копирано и повтаряно, в случая "заразително" не е удачния термин; явление, което се...
Вижте още