За мен

Завършил МУ-Плевен, през 1990 г. Специалист по вътрешни болести и обща медицина.

Опит

5800, Плевен, България, с.Обнова
35988773752
Платен прием
Работи с осигурител