За мен

Завършил МУ-Плевен, през 1990 г. Специалист по вътрешни болести и обща медицина.