За мен

Завършил средно образувание в гимназията в гр. Разлог, 1973 г. Висше образувание: 1975 – 1981 г. - Висш Медицински Институт, гр. София Специалност хирургия: 1985 г. - Медицинска Акадения гр. София

Д-р Георги Асенов Велев

Главен асистент в Университетската катедра по хирургия

Началник на Отделение по Висцерална хирургия

E-mail: dr_velev@mail.bg

Завършил средно образувание в гимназията в гр. Разлог, 1973 г.

Висше образувание: 1975 – 1981 г. - Висш Медицински Институт, гр. София

Специалност хирургия: 1985 г. - Медицинска Акадения гр. София

1981 – 1983 г. - Ординатор в хирургично отделение гр. Разлог

1983 г. - спечелен конкурс и назначен като асистент към Катедрата по Хирургически болести към Медицинска Академия – София, където до момента работи като главен асистент и Началник отделение по Висцерална хирургия.

Работи в облатта на коремната, онкохирургия, еднокринна и хирургия на млечна жлеза.

Специализации:

Миниинвазивна хирургия в Берлин, Германия

Лапароскопска хирургия – Сан Диего, САЩ

Членства: Българско Хирургическо Дружество, ISC, EAES

Езици: Английски, Руски