За мен

Началник отделение "Вътрешни болести с Гастроентерология , пулмология" МБАЛ " Черноморска "

ВМИ Стара Загора - медицина ;

ВМИ Стара Загора - Специалност Вътрешни болести;

ВМИ Стара Загора - Специалист по Гастроентерология;

Свидетелство за професионална квалификация "Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия-I ниво” ;

Удостоверение за участие в обучение на Българска асоциация по ултразвук в медицината по абдоминален доплер;

Удостоверение от Медицински университет София за проведена форма на продължаващ медицински курс " Доплер ехография" ;

Удостоверение от Българска асоциация по ултразвук в медицината "Съвременни аспекти на доплеровата диагностика"

Опит

8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73
Дни за консултация

Понеделник

14:30 - 17:30

Вторник

14:30 - 17:30

Сряда

14:30 - 17:30

Четвъртък

14:30 - 17:30

Петък

14:30 - 17:30

Платен прием
Работи с осигурител
8000, Бургас, България, кв. Меден Рудник, зона А, кв. 11
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Гастроентерология

Специалности

Гастроентерология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb