За мен

Специалист по УНГ от 10 години.

Извършва аудиологична оценка, слухопротезиране и лечение на всички заболявания в областта на уши,нос и гърло.Работи е МБАЛ Асеновград от 20 години.

Опит

4230, Асеновград, България, ул. Александър Стамболийски 28
Работи с осигурител
4230, Асеновград, България, ул. Александър Стамболийски 28
Дни за консултация

Четни дни

09:00 - 12:30

Нечетни дни

09:00 - 12:30

Работи с осигурител

Образование

Ушно-носно-гърлени болести

Специалности

Ушно-носно-гърлени болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb