Опит

Лекар - специалист
1000, , България, ул. Козяк № 1

Лаборатория по молекулярна диагностика, микробиология, вирусология, имунология, паразитолгия и генетика