За мен

Завършил МУ София през 2006 г. Специализирал и успешно придобил специалност Ендокринология и болести на обмяната. Защитена дисертация в областта на надбъбречните тумори и придобита научна степен.

Образование и квалификации

2006 г. – Специалност Медицина в Медицински университет, София

2013 г. – Придобита специалност Ендокринология и болести на обмяната

2014 г. – Защитена дисертация в областта на надбъбречните тумори и придобита научна степен доктор по медицина

Трудов стаж

2014 г. – Лекар-ординатор в Клиника по хипоталамо-хипофизни, надбъбречни и гонадни заболявания към Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология

2014 г. – ДКЦ „Асцендент”

Основни области на специализация

Заболявания на хипофизата

Заболявания на надбъбречните жлези

Ендокринни хипертонии

Множествени ендокринни неоплазии

Чужди езици

Английски, Немски, Френски