За мен

Специалист по клинична алергология

1978 год. завършва МУ - Варна

Придобити специалности: Вътрешни болести и Клинична алергология

Защитена дисертация на тема: "Лечение на бронхиалната астма в между- и извънпристъпния период"

Има над 70 публикации и участия с доклади в международни конгреси.

Специализирала е Клинична алергология в Швейцария.

Член на:

- Българското Дружество по Алергология;

- Европейската Академия по Алергология и Клинична Имунология (EAACI).