За мен

Специалист по клинична алергология

1978 год. завършва МУ - Варна

Придобити специалности: Вътрешни болести и Клинична алергология

Защитена дисертация на тема: "Лечение на бронхиалната астма в между- и извънпристъпния период"

Има над 70 публикации и участия с доклади в международни конгреси.

Специализирала е Клинична алергология в Швейцария.

Член на:

- Българското Дружество по Алергология;

- Европейската Академия по Алергология и Клинична Имунология (EAACI).

Опит

9000, Варна, България, бул. Република 15
359888306810
кабинет 319
Дни за консултация

Понеделник

17:00 - 19:00

Сряда

17:00 - 19:00

Платен прием
Работи с осигурител