За мен

Д-р Стоян Калоянов завършва Медицински университет – Варна през 1987 г. От 1991 г. – до 1996 г. в Медицинска академия – София получава специалност "Уши–нос-гърло".Специалист по здравен мениджмънт от Икономически университет Варна.

Д-р Стоян Калоянов завършва Медицински университет – Варна през 1987 г. От 1991 г. – до 1996 г. в Медицинска академия – София получава специалност "Уши–нос-гърло".Специалист по здравен мениджмънт от Икономически университет Варна.

Д-р Калоянов е бивш управител на „МБАЛ – Девня” ЕООД,   „ДКЦ 1 – Девня” ЕООД. До 2007 г. е Административен директор Управление на администрацията и човешките ресурси Ов РЗОК - Варна. Бивш директор е на Районния център по здравеопазване във Варна. Бил е шеф на   Управление и координация на дейностите по здравеопазване в Област Варна