За мен

Доц. д-р Румен Димитров е главен ембриолог в Медицински център за репродуктивно здраве "Ню Лайф".

Завършва биология в Софийски университет "Климент Охридски". Защитава докторска дисертация “Характеристика и биологични ефекти на перитонеалната течност при ендометриоза” за присъждане на научната и образователна степенстепен “доктор” през 2009 г, в Българска Академия на Науките.

Работи в отдела по молекулярна имунология на Института по биология и имунология на размножаването – учен първа и втора степен. От 2006 до 2014 е главен асистентв Институт по биология и имунология на репродукциятаи работи в Ин витро АГ „Медицински център“ Димитров в София като биолог-ембриолог, изключително в сферата на методите за асистирана репродукция и криоконсервация на стволови клетки.

Има следдипломни квалификации в Clinic for Obstetrics and Gynecology, Magdeburg, Germany, 2005, Workshop on confocal microscopy, Ljubljana, Croatia, 2008,

Institute for Immunology of Roproduction, Magdeburg, Germany, 2009,

BD Biosciences, Heidelberg, Germany, Operator training on BD FACSCalibur, 2009.

Доц. Румен Димитров член на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE). Активно изследва областта на клиничната ембриология, протеомикс, имунология, репродуктивната имунология, и ендометриозата.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Македония 2В
35932693693
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител