Последователи
д-р Наталия Узунова
д-р Наталия Узунова
Акушерство и гинекология
д-р Виолета Цветкова
CredoWeb
Мариела Даскалова
д-р Кремена Маврова
Дарин  Осман
Дарин  Осман
Студент по медицина
доц. Владимир Гончев, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Ася Младенова Чангалова
д-р Ася Младенова Чангалова
Акушерство и гинекология
1 2