За мен

Магистър по "Дентална медицина" Специалност: Детска дентална медицина

Завършила МУ - гр.Пловдив - специалност Дентална медицина

Придобита специалност - Детска стоматология в МУ - гр.София