Поредното безобразие в здравеопазването!

От вчера пред кабинетите гъмжи от изнервени пациенти-не говоря за лекарите,които опитват да се сп...

Публикации

Поредното безобразие в здравеопазването!
Публикация