За мен

Има специализации по ехография-1-во ниво, горна и долна ендоскопия и лапароскопска хирургия.

От 2000г. практикува хирургия.

Опит

4230, Асеновград, България, ул. Александър Стамболийски 28
Работи по график
Работи с осигурител