За мен

Има специализации по ехография-1-во ниво, горна и долна ендоскопия и лапароскопска хирургия.

От 2000г. практикува хирургия.