За мен

Магистър по "Дентална медицина" Специалност: Обща дентална медицина и Ортодонтия

Завършила магистратура по дентална медицина в МУ-гр София. 

Придобила специалност – обща дентална медицина и допълнителна квалификация по ортодонтия.