За мен

Магистър по "Дентална медицина" Специалност: Обща дентална медицина и Ортодонтия

Завършила магистратура по дентална медицина в МУ-гр София. 

Придобила специалност – обща дентална медицина и допълнителна квалификация по ортодонтия.

Опит

8000, Бургас, България, ул. Александровска 120
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Вторник

13:30 - 19:30

Четвъртък

13:30 - 19:30

Платен прием
Работи с осигурител