За мен

За мен лекарската професия е призвание. Бих искала да достигна професионално съвършенство, като съчетавам прилагането на най-добрата стратегия на изследване със това да давам на пациентите възможно най-добрата интерпретация при изпълнението на професионалните ми задължения.

Образование:

 • 1999 г. МУ, гр. София, Специалност Клинична лаборатория
 • 1990 г. МУ, гр. Варна, Медицина – магистър

Професионален профил:

 • Участва редовно в национални и международни конгреси, конференции и симпозиуми. Има опит в провеждане на клинични изпитания, научен конгрес в областта на репродуктивната медицина и онкология. Въвеждане на нови, модерни методики и технологии за анализ в областта на клинично – лабораторната дейност.

Професионален опит:

 • Февруари 2010 – до момента СБАЛПФЗ Варна ЕООД, началник лаборатория
 • Юли 2004 – до момента МЦ Балчик ЕООД, началник лаборатория
 • 09.2009 – 01.2013 МЦ Балчик – Управител
 • 11.2004 – 01.2010 СБАЛОЗ Д-р М.Марков – Варна ЕООД, началник Клинична лаборатория
 • 06.2002 – 11.2004 Транспортна болница, Варна – началник клинична лаборатория
 • 05.2001 – 06.2002 РЗОК Добрич, лекар-контрольор
 • 12.1990 – 05.2001 МБАЛ Добрич, ординатор – клинична лаборатория

Научни прояви:

 • 29.09.2012 IX Национален конгрес по Клинична лаборатория с международно участие, к.к. Боровец, България
 • IV, V, VI, VII Национална конференция по Клинична лаборатория с международно участие, България, 2008-2011 г.
 • 16-19.09.2009 17th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation and 5th Macedonian National Congress of Medical Biochemists, Ohrid, Macedonia
 • 20-22.09.2007 VIII Национален конгрес по Клинична лаборатория с международно участие, к.к. Боровец, България
 • 04-07.09.2007 XV Congress of Balkan Clinical Laboratory Federation, Antalya, Turkey
 • 27-30.09.2006 14th Meeting of Balcan Clinical Laboratory Federation, Sofia, Bulgaria
 • 08-12.05.2005 Euromedlab 2005 Glasgow, 16th IFCC-FESCC 27-European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory medicine, Glasgow, UK
 • 15-18.09.2004 12th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation, BCLF, International Conference center, Romania

Следдипломна квалификация:

 • Март 2010 „ Нови проблеми при имунологичната диагноза на автоимунните и алергични заболявания” , Медицински факултет към МУ, гр. София
 • Декември 2006 „Медицински лаборатории – специфични изисквания относно качеството и компетентността. Система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 15189:2006. Изисквания на органа по акредитация ИА „БСА”, Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, гр. София
 • Ноември 2011 г. “Здравен мениджмънт”, Медицински факултет към МУ, гр. София
 • Февруари 2005 „Осигуряване на качеството в клиничната лаборатория”, Медицински факултет към МУ, гр. София
 • Февруари 2003 „Ликворология”, Медицински факултет към МУ, гр. София

Чужди езици:

 • Английски, руски език

Хоби и интереси:

 • Плуване, туризъм

Опит

9000, Варна, България, ул. Константин Доганов 48
35952607090
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 17:00

Вторник

08:00 - 17:00

Сряда

08:00 - 17:00

Четвъртък

08:00 - 17:00

Петък

08:00 - 17:00

Платен прием