Опит

1000, София, България, бул. Столетов 67
Работи с осигурител
2400, Радомир, България, ул. Райко Даскалов №50 ет.1 каб. №4
359888525850
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Хирургия

Специалности

Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb