Последователи
д-р Румяна Маринова
д-р Румяна Маринова
Нервни болести / Неврология
Константин Гиритлиев
д-р Мария  Гиритлиева
д-р Мария Гиритлиева
Ушно-носно-гърлени болести
Яна Пеева
Яна Пеева
Неврохирургия