За мен

Доц. Орбецова е началник на Клиника по ендокринология при УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив. Тя е и зам.-декан на Медицински факултет в Медицински университет в Пловдив.

Доц. д-р Мария Орбецова завършва висшето си образование в Медицински факултет на Медицинска Академия в София. Работи първоначално по разпределение във Вътрешно отделение на Районна болница гр. Бяла Слатина, област Враца, след което постъпва в Клиничен център по ендокринология, УСБАЛЕ, “Акад. Иван Пенчев” вСофия. 

От 2005 г. е началник на Клиника по ендокринология при УМБАЛ „Св. Георги”- Пловдив. Има специалности по Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната и магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Специализирала е в Клиника по ендокринология и Диабет, Университет Ню Касъл, Англия; Диабетен център “Стино”, Копенхаген, Дания; Клиника по артериална хипертония, болница “Брусе”, Париж, Франция. Защитила е дисертация на тема: “Нарушения във въглехидратната и липидната обмяна при хипоталамо-хипофизарни заболявания с автономна хормонална свръхсекреция – акромегалия, болест на Cushing и пролактиноми” и има присъденаобразователна и научна степен “Доктор”.

Съавтор е в учебници, ръководства, учебни помагала и 4 монографии. Има около 90 публикации в български и международни медицински списания и над 200 участия в научни форуми в различни области на ендокринологията. Член е на Българското дружество по ендокринология, Съюза на учените в България; Българския институт метаболитен синдром (БИМС); Асоциация по ендокринни хипертонии – Алианс; Европейското дружество по ендокринология (EES), Европейската асоциация по акушерство и гинекология, Група за изучаване обучението по диабет (DESG) към Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD).

Опит

4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15
35932602395
Платен прием
Работи с осигурител
проф. Мария Орбецова дм създаде публикация
2017
Типове затлъстяване
Типове затлъстяване

Хронично състояние с натрупване на прекомерно количество телесна мастна тъкан - подкожно, в корем...

проф. Мария Орбецова дм създаде публикация
2017
Затлъстяване и женска гонада
Затлъстяване и женска гонада

Материалът представя връзка между теглото и гонадната функция в различни периоди от живота на жен...

Публикации

Типове затлъстяване
Типове затлъстяване
Публикация
Затлъстяване и женска гонада
Затлъстяване и женска гонада
Публикация
проф. Мария Орбецова дм създаде публикация
2015
 Синдром на поликистозни яйчници и карциномен риск (презентация)
Синдром на поликистозни яйчници и карциномен риск (презентация)

През изминалите близо 80 г. разбиранията за естеството През изминалите близо 80 г. разбиранията з...