За мен

Проф. д-р Мария Миткова Орбецова е началник на Клиника по ендокринология и болести на обмяната при УМБАЛ „Св. Георги” и Ръководител на създадената през 2020 г. Катедра по Ендокринология към Медицински Факултет на Медицински Университет - Пловдив. В периода 2011-2019 г., в продължение на 2 мандата е зам.-декан на Медицински факултет, МУ-Пловдив.

 

Проф. Мария Орбецова завършва висшето си образование в Медицински факултет на Медицинска Академия в София. Работи първоначално по разпределение във Вътрешно отделение на Районна болница гр. Бяла Слатина, област Враца, след което постъпва в Клиничен център по ендокринология, УСБАЛЕ, “Акад. Иван Пенчев” в София. 

От 2005 г. е Началник Клиника/Ръководител Секция по ендокринология и болести на обмяната при УМБАЛ „Св. Георги”, МУ- Пловдив. Има специалности по Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната и магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, завършени курсове за клинична хомеопатична терапия.

 

Специализирала е в Клиника по Ендокринология и Диабет, Университет Ню Касъл, Англия; Диабетен център “Стино”, Копенхаген, Дания; Клиника по артериална хипертония, Болница “Брусе”, Париж, Франция,  Клиника по Диабетно стъпало, Болница „Кингс Колидж”, Лондон, Англия. Защитила е дисертация на тема: “Нарушения във въглехидратната и липидната обмяна при хипоталамо-хипофизарни заболявания с автономна хормонална свръхсекреция – акромегалия, болест на Cushing и пролактиноми” и има присъденаобразователна и научна степен “Доктор”.

 

Проф. Мария Орбецова e съавтор в редица учебници, ръководства, учебни помагала и монографии у нас и в чужбина. Има множество публикации в български и международни медицински списания и участия в научни форуми в различни области на ендокринологията.

 

Член е на управителните съвети на Българското Дружество по Ендокринология, Българския Институт Метаболитен Синдром (БИМС) и Асоциацията по Ендокринни Хипертонии – Алианс, на Съюза на Учените в България; Европейското Дружество по Eндокринология, Европейското Дружество по Гинекологична Ендокринология; Европейската Тиреоидна Асоциация; Европейската Асоциация за Изучаване на Диабета. Представител е на България в Комитета за Здраве, Медицина и Научни изследвания на Международната Антидопингова Асоциация.

Главен редактор е на сп. Ендокринология.

 

Сертификати

Все още няма добавени сертификати в профила

Опит

4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15
35932602395
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ендокринология и болести на обмяната

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

руски
английски
френски

Поканете ваши колеги в CredoWeb