За мен

Доц. Орбецова е началник на Клиника по ендокринология при УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив. Тя е и зам.-декан на Медицински факултет в Медицински университет в Пловдив.

Доц. д-р Мария Орбецова завършва висшето си образование в Медицински факултет на Медицинска Академия в София. Работи първоначално по разпределение във Вътрешно отделение на Районна болница гр. Бяла Слатина, област Враца, след което постъпва в Клиничен център по ендокринология, УСБАЛЕ, “Акад. Иван Пенчев” вСофия. 

От 2005 г. е началник на Клиника по ендокринология при УМБАЛ „Св. Георги”- Пловдив. Има специалности по Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната и магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Специализирала е в Клиника по ендокринология и Диабет, Университет Ню Касъл, Англия; Диабетен център “Стино”, Копенхаген, Дания; Клиника по артериална хипертония, болница “Брусе”, Париж, Франция. Защитила е дисертация на тема: “Нарушения във въглехидратната и липидната обмяна при хипоталамо-хипофизарни заболявания с автономна хормонална свръхсекреция – акромегалия, болест на Cushing и пролактиноми” и има присъденаобразователна и научна степен “Доктор”.

Съавтор е в учебници, ръководства, учебни помагала и 4 монографии. Има около 90 публикации в български и международни медицински списания и над 200 участия в научни форуми в различни области на ендокринологията. Член е на Българското дружество по ендокринология, Съюза на учените в България; Българския институт метаболитен синдром (БИМС); Асоциация по ендокринни хипертонии – Алианс; Европейското дружество по ендокринология (EES), Европейската асоциация по акушерство и гинекология, Група за изучаване обучението по диабет (DESG) към Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD).

Опит

4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15
35932602395
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ендокринология и болести на обмяната

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната

Сертификати

ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2019-03-27

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb