Последователи
д-р Диляна Стоянова
д-р Диляна Стоянова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Семра Изетова
д-р Семра Изетова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Верка Рекинова
Назан Илхан Ремзи
Назан Илхан Ремзи
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Росица Попова
д-р Росица Попова
Хранене и диететика
д-р Виолета Цветкова
д-р Донка  Атанасова
д-р Донка Атанасова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Теодор  Филипов
д-р Теодор Филипов
Акушерство и гинекология
д-р Марийка  Генова
д-р Марийка Генова
Ендокринология и болести на обмяната
Цветан Ганчев Ангелов дм
Цветан Ганчев Ангелов дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Атанас  Пашкулев
д-р Атанас Пашкулев
Ендокринология и болести на обмяната
Мариела Даскалова
д-р Минко Миховски
д-р Минко Миховски
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Николинка Йорданова
д-р Николинка Йорданова
Детска ендокринология и болести на обмяната
д-р  Евелина Бойкова Златанова
д-р Евелина Бойкова Златанова
Ендокринология и болести на обмяната
г-ца Бахар Неждет Реджеб
г-ца Бахар Неждет Реджеб
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Петя Консулова, дм
д-р Петя Консулова, дм
Ендокринология и болести на обмяната
г-н Иван Шекерев
Сурай Шериф
Сурай Шериф
Студент по медицина
д-р Станка николова иванова
д-р Станка николова иванова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Магдалена Ангелова
д-р Магдалена Ангелова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Антонина Герганова
д-р Антонина Герганова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Златина Рункова
д-р Златина Рункова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Дечо Ириков
д-р Дечо Ириков
Ендокринология и болести на обмяната
г-жа Рада Асенова
г-жа Рада Асенова
Медицинска информатика и здравен мениджмънт
1 2 3