Последователи
Д-р Виктор Вельов
Д-р Виктор Вельов
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Спаска Начева
д-р Спаска Начева
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Ивеста  Кирова
Д-р Ивеста Кирова
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Ренай  Хълми
Д-р Ренай Хълми
Ендокринология и болести на обмяната
Проф. д-р Лидия Коева
Проф. д-р Лидия Коева
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Александра Качакова
Д-р Александра Качакова
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Юлияна  Филипова
Д-р Юлияна Филипова
Акушерство и гинекология
Виктор Вельов
Виктор Вельов
Студент по медицина
д-р Несибе Джелял Моллаали
д-р Несибе Джелял Моллаали
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Виктория  Венциславова Чакърова
Д-р Виктория Венциславова Чакърова
Ендокринология и болести на обмяната
Кристияна  Димитрова
Кристияна Димитрова
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Николета Димитрова Кочанова
Д-р Николета Димитрова Кочанова
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Донка Атанасова
Д-р Донка Атанасова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Атанаска  Петрова
д-р Атанаска Петрова
Общопрактикуващ лекар
Светлана  Димитрова
Светлана Димитрова
Студент по медицина
...