За мен

Д-р Лина Ралчева е специалист по очни болести. Завършила е Медицинска академия в София през 1984г.

Придобива специалност по очни болести през 1990 г. В момента работи в отделение по очни болести при ВМА-МБАЛ-Плевен. Интереси в областта на лечение на глаукома, съдови и  възпалителни заболявания на окото, контактна корекция. Извършва компютърно изследване на зрителната острота, компютърна периметрия, очна ехография, пахиметрия – изследва дебелината на роговицата, тонометрия – изследва вътрешното налягане на окото, ранна диагностика на глаукома, офталмоскопия и периметрия – измерва зрително-функционалния капацитет на окото.