За мен

Магистър по "Дентална медицина" Специалност: Протетична дентална медицина

Завършил магистратура по Дентална медицина в МУ - гр.София

Придобил специалност: Протетична дентална медицина