За мен

Магистър по "Дентална медицина" и Магистър "Здравен мениджмънт" Специалност: Лицево - челюстна хирургия

Завършил магистратура в МУ - гр.София

Придобил специалност: Лицево - челюстна хирургия