За мен

Магистър по "Дентална медицина" и Магистър "Здравен мениджмънт" Специалност: Лицево - челюстна хирургия

Завършил магистратура в МУ - гр.София

Придобил специалност: Лицево - челюстна хирургия

Опит

8000, Бургас, България, ул. Александровска 120
Платен прием
Работи с осигурител