За мен

Д-р Ваниета Димитрова е завършила ВМИ-Плевен, през 1988 г., а след това придобива специалност по дерматология и венерология отново в Плевен.

Интереси в областта на дерматологията и венерологията, алергология и др. Работи в кабинет по дермато-венерология при ВМА-МБАЛ-Плевен.