За мен

Д-р Ваниета Димитрова е завършила ВМИ-Плевен, през 1988 г., а след това придобива специалност по дерматология и венерология отново в Плевен.

Интереси в областта на дерматологията и венерологията, алергология и др. Работи в кабинет по дермато-венерология при ВМА-МБАЛ-Плевен. 

Опит

5800, Плевен, България, бул. Г.Кочев № 6
35964890856
Дни за консултация

Понеделник

07:00 - 13:00

Вторник

07:00 - 13:00

Сряда

07:00 - 13:00

Четвъртък

07:00 - 13:00

Петък

07:00 - 13:00

Работи с осигурител