За мен

Магистър по "Дентална медицина" Специалност: Орална хирургия

Завършил магистратура по Дентална медицина в МУ-гр Пловдив. 

Придобил специалност: орална хирургия.

Опит

8000, Бургас, България, ул. Александровска 120
Платен прием
Работи с осигурител