За мен

Животът прилича на разказ. Не е важна дължината , а стойността му.

Образование:

 • 2004 г. Медицински колеж към МУ, гр. Варна, специалист “Медицински лаборант”, висше – специалист
 • 1994 г. Медицински колеж към МУ, гр. Варна, специалист “Медицински лаборант”, полувсише медицинско образование
 • 1982 г. ИПЗКССО, гр. Варна, специалност “Медицински лаборант”, диплома

Професионален опит:

 • 32 години стаж като клиничен лаборант

Допълнителна информация:

Научни прояви:

 • 1.1993 г. , “Експресни методи в клиничната лабораторна диагностика”. ЦИЗПНЗКССО – сектор за следдипломна квалификация, гр.София, сертификат
 • 2. 2003, 2004 г., Организатор и участник в Първата и във Втората научно-практическа конференция на тема “Партньорство за по-добро здраве”, съвместно със Съюза на учените – Варна, катедра “Здравен мениджмънт” към МУ-Варна и Българската асоциация по здравен мениджмънт, сертификат
 • 3. 2002 г., “Здравен мениджмънт: мениджмънт на времето в здравеопазването” , МУ- гр. София, Отдел за специализация и следдипломно обучение, сертификат
 • 4. 2007 г., “Маркетинг в здравеопазването” , МУ- гр. София, сертификат
 • 5. 2008 г., Участие в национален семинар на тема: “Съвременни аспекти на кърмене” , МУ- гр. София, сертификат
 • 6. 2010 г., “Ролята на медицинската сестра и акушерката в Първичната здравна помощ” , БАПЗГ- гр. София, клон Варна, сертификат
 • 7. 2010 г., “Процес на адаптация на децата към детската ясла, детската градина и училището ” , БАПЗГ- гр. София, клон Варна, сертификат
 • 8. 2011 г., “Качеството в клинична лаборатория” , БАПЗГ- гр. София, сертификат
 • 9. 2011 г., “Разпространение и клинична характеристика на по-значимите вируси в човешката популация и ролята им в патологията” , БАПЗГ- гр. София, сертификат
 • 1980 г. Значка и звание “Млад отличник на БЧК”, ЦК на БЧК, гр. София
 • Издаден сертификат за професионална квалификация – медицински лаборант – 05.12.2009 г. – Национален съвет по качеството към БАПЗГ.
 • Грамота и награда за Професионалист на годината 2011 г. в категория “Ръководители по здравни грижи”.

Членства:

 • Председател на ПД на БАПЗГ
 • Председател и член ревизионна комисия на КНСБ Варна

Чужди езици:

 • Владее руски език

Хоби и интереси:

 • Филантропия, отглеждане на цветя.

Опит

Работи
9000, Варна, България, ул. Константин Доганов 48
359888400800
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 17:00

Вторник

08:00 - 17:00

Сряда

08:00 - 17:00

Четвъртък

08:00 - 17:00

Петък

08:00 - 17:00

Платен прием