За мен

Магистър по "Дентална медицина" Специалност: Физиотерапия и лигавични заболявания

Завършила магистратура по дентална медицина в МУ-гр София. 

Придобита квалификация по физиотерапия и лигавични заболявания.