За мен

Д-р Николай Игнатов - Началник ОАИЛ - МБАЛ ДЕВА МАРИЯ

Републикански консултант по Анестезиология и интензивно лечение - 2010-2011г.

Завършил медицина в Тракийски университет - Стара Загора през 1996г.

Придобил специалност „Анестезиология и интензивно лечение” - 2002г.

Работил в Университетска болница Стара Загора - 1999-2011г

Придобил сертификат по локорегионална анестезия.

Сертификат по проблеми в анестезията и обезболяване в акушерството и гинекологията.

Тематичен ръководител на курс по локорегионална анестезия в ортопедията и травматологията.

Тематичен ръководител на специализиран курс по анестезия в гръдната хирургия.

Публикации:

„Висока периферна аксиларна блокада” - специализирано издание „Анестезиология и интензивно лечение”

Увод и поддържане на моноанестезия със севофлуран - Първа публикация на темата в България

Опит

8000, Бургас, България, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски
Платен прием
Работи с осигурител