Публикации

Все повече пациенти избират модерните хирургични методи
Все повече пациенти избират модерните хирургични методи
Публикация
д-р Валерий Дойчев създаде публикация
2016
Все повече пациенти избират модерните хирургични методи
Все повече пациенти избират модерните хирургични методи

Работя в целия спектър на урологични изследвания и лечение - ехография, трансуретрална хирургия, ...