д-р Гергана Гогова създаде публикация
2014
8-ми Софийски симпозиум по репродуктивна медицина

http://shterevhospital.com/about/viii-%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%...