За мен

Д-р Кънева има над 40 г. практика във водещи лечебни заведения.

Д-р Кънева завършва ВМИ, гр. София.

Придобива специализация патологоанатомия в ИСУЛ ( Институт за специализация и усъвършенстване на лекарите) гр.София.

Участвала е в множество конференции, курсове НОЦ при Проф.Р.Райчев.