За мен

Д-р Тотев работи в Отделение Медицинска онкология в КОЦ- Стара Загора.

Д-р Тотев  завършва ВМИ, гр. Стара Загора през 1990г. Има 5 год. стаж в МБАЛ- гр. Нова Загора.
От 1996г. работи в Комплексен онкологичен център- КОЦ, гр. Стара Загора. През 1999г. придобива специализация Вътрешени болести. През 2005г. специализира Онкология.