За мен

Завеждащ отделение от 1997г. "КОЦ- гр. Стара Загора"

Завършва 1990г. ВМИ- гр. Стара Загора.

Специализира 1996г. - патоанатомия. Три години по-късно специализира цитопатология.

Работи от януари 1991г. в Комплексен онкологичен център гр. Стара Загора.

Завеждащ отделение от 1997г.