За мен

Д-р Иванова е лекар клинична лаборатория в "КОЦ- Стара Загора" ЕООД

Д-р Иванова е завършила ТУ- Стара Загора 1998г.

Трудов стаж ЦСМП, гр.Стара Загора.

2006г. придобива специалност клинична лаборатория, от тогава работи по специалността си.