За мен

Началник Клинична лаборатория

Завършва 1994г.  МФ-ТУ в гр. Стара Загора. 

Има над 19г. лекарска практика, 14г. клинична лаборатория.
Практика в частни лаборатории: Св. Пантелеймон, ТДКЦ, Медицински център европейска здравна грижа.

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. д-р Тодор Стоянович №15
35942614180
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 14:30

Вторник

07:30 - 14:30

Сряда

07:30 - 14:30

Четвъртък

07:30 - 14:30

Петък

07:30 - 14:30

Работи с осигурител