За мен

Началник Клинична лаборатория

Завършва 1994г.  МФ-ТУ в гр. Стара Загора. 

Има над 19г. лекарска практика, 14г. клинична лаборатория.
Практика в частни лаборатории: Св. Пантелеймон, ТДКЦ, Медицински център европейска здравна грижа.