За мен

Д-р Сребрева е лекар по специалност дерматовенерология

Завършва МУ, гр. София. Специализира 1984г. дерматовенерология.

Има 36г. стаж по специалността си.