За мен

Лекар, психиатър

Асистент по психиатрия

Отделение по обща психиатрия към Първа психиатрична клиника на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен

Катедра "Психиатрия и медицинска психология", ФОЗ, Медицински Университет - Плевен

Опит

Лекар, асистент по психиатрия
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)