За мен

Лекар, специализант по Психиатрия във Втора психиатрична клиника /жени/

Член на Националното представителство на студентските съвети в България.