За мен

Лекар, специализант по Психиатрия във Втора психиатрична клиника /жени/

Член на Националното представителство на студентските съвети в България.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
Платен прием
Работи с осигурител