За мен

Д-р Терзиев е лекар в Отделение анестезиология и интензивно лечение при "КОЦ- гр.Стара Загора" ЕООД

Д-р Терзиев завършва медицина 1992г. в ТУ- гр. Стара Загора.  От 1992г-1994г работи в с. Радунци.  1994г-2000г практикува  в МБАЛ Проф. Стоян Киркович, гр.Стара Загора. Към настоящия момент  работи  в Отделение анестезиология и интензивно лечение при  "КОЦ-гр.Стара Загора" ЕООД. Участва в множество конгреси на анестезиологичното дружество.