За мен

кардиолог

Завършил е МУ-Варна 

Опит

8000, Бургас, България, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски