За мен

кардиолог

Завършил е МУ-Варна 

Опит

8000, Бургас, България, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски
Работи
8000, Бургас, България, ул. Ст. Стамболов № 73
Платен прием

Образование

Кардиология

Специалности

Кардиология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb