За мен

специалност – КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

Завършила МУ - гр.Варна - специалност "Вътрешни болести"

Придобита специалност - "Клинична алергология" в МУ - гр.София

Член е на Дружеството по алергология

Член е на Европейската академия по клинична алергология и имунология - EAACI

Опит

8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73
Дни за консултация

Четни дни

07:30 - 14:30

Нечетни дни

14:30 - 19:00

Платен прием
Работи с осигурител