За мен

специалност – КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

Завършила МУ - гр.Варна - специалност "Вътрешни болести"

Придобита специалност - "Клинична алергология" в МУ - гр.София

Член е на Дружеството по алергология

Член е на Европейската академия по клинична алергология и имунология - EAACI