За мен

Доц. Янко Илиев е началник на клиниката по токсикология в УМБАЛ "Св. Георги"-Пловдив.

Доц. Илиев завършва медицина в Медицински университет в Пловдив през 1981 г. От 1989 г. е научен сътрудник в клиниката по професионални заболявания и токсикология в УМБАЛ "Св. Георги". Следващата година придобива специалност по вътрешни болести. От 1992 г. има специалност

по токсикология.

.От 1994 г. е главен асистент в клиника по професионални заболявания и токсикология. Пред 2000 г. защитава дисертация. От 2004 г. е доцент по токсикология. През 2007 г. взема специалност по клинична токсикология, а от 2010 г. - магистратура по здравен мениджмънт.

Членува в Български лекарски съюз, Първа частна лекарска асоциация, Дружество на интернистите, Асоциация на клиничните токсиколози в България.

Допълнителни квалификации:

1. Индивидуално обучение по интензивна терапия и дихателна реанимация в КАРИТ , УМБАЛ "Св. Георги"-Пловдив.

2. Индивидуално обучение "Диагностика и лечение на острите отравяния"

3. Курс по Спешна кардиологична помощ (програма за партньорство в здравеопазването между Институт за международно здраве на Мичигански щатски университет, болница "Спероу", Лансинг, Мичиган и Институтска болница "Св. Екатерина", София, България

4. Абдоминална ехография – катедра по Рентгенология и Радиология, ВМИ, гр. Пловдив

5. Специализация по професионални заболявания, Катедра по професионални заболявания, токсикология, хигиена и екомедицина , Медицински Университет, гр. Пловдив (в прогрес, книжка на специализиращия)

Трудовият му стаж започва в Районната болница в Димитровград през 1981 г., където работи 3 години. След това се прехвърля в Дирекция народно здраве и социални грижи, гр. Хасково, специалист. От 1986 г. е в клиниката по Професионални заболявания като профпатолог-интернист, токсиколог, старши ординатор-главен асистент. От 2005 г. е началник ОТИЛ, УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД.


Опит

4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15
35932602403
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:00

Вторник

07:30 - 13:00

Сряда

07:30 - 13:00

Четвъртък

07:30 - 13:00

Петък

07:30 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител
4000, Пловдив, България, ул. "Христо Станчев" 3
359888211405
Специализирана консултативна и диагностично-лечебна амбулатория за токсикологични и вътрешни заболявания
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Клинична токсикология
Вътрешни болести

Специалности

Клинична токсикология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb