За мен

Завършила е медицина през 1992година в Медицински университет "Параскев Стоянов" в град Варна.

Завършила е медицина през 1992 г. в Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в гр. Варна.

Отделението по акушерство и гинекология е с II ниво на компетентност, разполага с 28 легла, разпределени заприем на раждащи жени ; акушерски стационар с родилна зала, зала за следродови грижи и грижи за новороденото; стационарна гинекологична дейност и стационар със структура по патологична бременност

Опит

Работи
7200, Разград, България, ул. "Кирил и Методий" 4 -А -2 тел.за записване 0887 730711
359887730711
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 18:00

Вторник

14:00 - 18:00

Сряда

14:00 - 18:00

Четвъртък

14:00 - 18:00

Петък

14:00 - 18:00

Работи с осигурител