За мен

Завършила е медицина през 1992година в Медицински университет "Параскев Стоянов" в град Варна.

Завършила е медицина през 1992 г. в Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в гр. Варна.

Отделението по акушерство и гинекология е с II ниво на компетентност, разполага с 28 легла, разпределени заприем на раждащи жени ; акушерски стационар с родилна зала, зала за следродови грижи и грижи за новороденото; стационарна гинекологична дейност и стационар със структура по патологична бременност