Опит

1000, София, България, бул. Г. М. Димитров 16
Работи с осигурител

Образование

Гастроентерология
Вътрешни болести

Специалности

Вътрешни болести
Гастроентерология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb